Ontwikkelingslijnen

De kleuren en breedtes van strepen die op strategische plaatsen zijn aangebracht, hebben diverse niveaus van zichtbaarheid voor kinderen. Dit is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat de gevoeligheid voor contrast (het vermogen om onverzadigde kleuren te zien) en ruimtelijke resolutie (het vermogen om kleine details te zien) toenemen naarmate kinderen ouder worden. We gebruiken dus verschillende kleurcontrasten en breedtes om rekening te houden met de verschillende gevoeligheidsniveaus van jongere en oudere kinderen.  Om de juiste breedtes te kunnen vaststellen, moeten we weten wat de afmetingen van de ruimte zijn.  Om een rommelige indruk te vermijden, gebruiken we niet al te veel kleur.

Vraag ons voor prijzen en opties

COPYRIGHT SPACIOUS-MINDS

Disclaimer:

1) De producten en designs van Spacious-Minds zijn geïnspireerd op wetenschappelijk onderzoek dat aantoont wat jonge kinderen kunnen opmerken en waar ze graag naar kijken, en op onderzoek onder volwassenen dat aantoont welke stimuli het geestelijk welzijn bevorderen.  Neem voor meer informatie contact met ons op via info@spacious-minds.com

2) De verklaringen over de designs van Spacious-Minds dienen niet te worden opgevat als een garantie dat de designs het geestelijk welbevinden of de geestelijke vermogens van kinderen en/of volwassenen die worden blootgesteld aan de designs per definitie zullen verbeteren. 

3) De designs van Spacious-Mind designs worden geleverd 'zoals ze zijn', zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties ten aanzien van prestaties, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker draagt alle risico's die verbonden zijn aan aanpassingen van de designs. Voor sommige producten, verkocht via Van Lier Meubels, geldt een garantie in geval van breuk. 

4) Spacious-Minds is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste uitspraken in de media.

5) De designs van Spacious-Minds dienen niet te worden gebruikt ter vervanging van psychologische of psychiatrische diensten of in het kader van enige behandeling voor geestelijke gezondheidszorg. 

© Spacious-Minds