Over ons

Spacious-Minds ontwerpt ruimtes, meubels en installaties voor kinderdagverblijven die zijn geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek. Als humanistische professionals hebben we het tot onze missie gemaakt om een leeromgeving te creëren die, naar onze overtuiging, revolutionair is op het gebied van ontwikkeling en welzijn van jonge kinderen en de volwassenen die voor hen zorgen.

 

Onze designs en visuele interieurs zijn geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat vroege ervaringen vormend zijn voor de emotionele, perceptuele en hersenontwikkeling.  Jonge kinderen brengen veel tijd door in kinderdagverblijven. Daarom zijn we ervan overtuigd dat deze omgeving moet worden vormgegeven op een manier die de ontwikkeling van kinderen bevordert. 

 

Daarnaast ontwikkelen en leiden we welzijnsprogramma's voor pedagogisch medewerkers op basis van de gedachte: 'als de pedagogisch medewerkers gelukkig zijn, dan zijn de kinderen dat ook'. Kinderen absorberen de emoties en denkbeelden van de volwassenen om hen heen. We zijn ervan overtuigd dat pedagogisch medewerkers daarom getraind moeten worden om te leven vanuit duidelijkheid, bewustzijn en compassie.

Dr. Karen Dobkins

Dr. Karen Dobkins is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië in San Diego en heeft een doctoraat in de neurowetenschappen. Ze heeft meer dan 26 jaar ervaring in het werken met kinderen, van baby's tot adolescenten, en heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de visuele, zintuiglijke, cognitieve en emotionele verwerking bij zowel neurotypische kinderen als kinderen met autismespectrumstoornissen. Haar meest recente onderzoek is gericht op de effecten van de zintuiglijke omgeving op de visuele ontwikkeling en het geestelijk welbevinden. Op basis van de beginselen van de ontwikkelingsneurowetenschap en de ontwikkelingspsychologie ontwerpt ze leefruimtes en ruimtes voor kinderdagverblijven in samenwerking met de Nederlandse ontwerper Roy Verbakel, met als doel de zintuiglijke ervaringen en het geestelijk welzijn te bevorderen. In het kader van haar werkzaamheden voor geestelijk welzijn geeft ze lessen over de wetenschap van mindfulness en ontwikkelt en geeft ze workshops over mindfulness in San Diego en over de hele wereld, met als doel mensen te leren hoe ze vanuit duidelijkheid, bewustzijn en compassie kunnen leven.

Roy Verbakel

De in Nederland geboren Roy Verbakel voltooide in 2012 zijn opleiding tot industrieel en productontwerper aan de Design Academy Eindhoven. Hij woont nu in België, waar hij producten ontwerpt waarin poëzie en wetenschap versmelten. Zijn ontwerpen bevorderen het contact en de integratie tussen gebruikers onderling en tussen gebruikers en het product, doordat ze leiden tot wederkerige communicatie in de ruimte.

COPYRIGHT SPACIOUS-MINDS

Disclaimer:

1) De producten en designs van Spacious-Minds zijn geïnspireerd op wetenschappelijk onderzoek dat aantoont wat jonge kinderen kunnen opmerken en waar ze graag naar kijken, en op onderzoek onder volwassenen dat aantoont welke stimuli het geestelijk welzijn bevorderen.  Neem voor meer informatie contact met ons op via info@spacious-minds.com

2) De verklaringen over de designs van Spacious-Minds dienen niet te worden opgevat als een garantie dat de designs het geestelijk welbevinden of de geestelijke vermogens van kinderen en/of volwassenen die worden blootgesteld aan de designs per definitie zullen verbeteren. 

3) De designs van Spacious-Mind designs worden geleverd 'zoals ze zijn', zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties ten aanzien van prestaties, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker draagt alle risico's die verbonden zijn aan aanpassingen van de designs. Voor sommige producten, verkocht via Van Lier Meubels, geldt een garantie in geval van breuk. 

4) Spacious-Minds is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste uitspraken in de media.

5) De designs van Spacious-Minds dienen niet te worden gebruikt ter vervanging van psychologische of psychiatrische diensten of in het kader van enige behandeling voor geestelijke gezondheidszorg. 

© Spacious-Minds