Training

Uit onderzoek blijkt dat kinderen de emoties en denkbeelden van de volwassenen om hen heen absorberen. Het is dus essentieel dat volwassen verzorgers die veel tijd met kinderen doorbrengen, leren hoe ze vanuit duidelijkheid, bewustzijn en compassie kunnen leven. 

Om dit te bereiken, bieden we een intensieve dagtraining voor verzorgers, Principles of Clarity (POC) genaamd, die gericht is op de verbetering van de relatie met zichzelf en met anderen. POC is ontwikkeld door Dr. Karen Dobkins, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië in San Diego (en medeoprichter van Spacious-Minds) en wordt over de hele wereld onderwezen.

Deze interactieve en speelse training is opgebouwd uit korte lezingen, gevolgd door een groepsdiscussie en oefeningen. De oefeningen bestaan uit individuele reflectie-/schrijfactiviteiten, rondetafelgesprekken, didactische een-op-eencommunicatie met de instructeur en het vormen van paren om te oefenen. 

Dr. Karen Dobkins

Dr. Karen Dobkins is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië in San Diego en heeft een doctoraat in de neurowetenschappen. Ze heeft meer dan 26 jaar ervaring in het werken met kinderen, van baby's tot adolescenten, en heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de visuele, zintuiglijke, cognitieve en emotionele verwerking bij zowel neurotypische kinderen als kinderen met autismespectrumstoornissen. Haar meest recente onderzoek is gericht op de effecten van de zintuiglijke omgeving op de visuele ontwikkeling en het geestelijk welbevinden. Op basis van de beginselen van de ontwikkelingsneurowetenschap en de ontwikkelingspsychologie ontwerpt ze leefruimtes en ruimtes voor kinderdagverblijven in samenwerking met de Nederlandse ontwerper Roy Verbakel, met als doel de zintuiglijke ervaringen en het geestelijk welzijn te bevorderen. In het kader van haar werkzaamheden voor geestelijk welzijn geeft ze lessen over de wetenschap van mindfulness en ontwikkelt en geeft ze workshops over mindfulness in San Diego en over de hele wereld, met als doel mensen te leren hoe ze vanuit duidelijkheid, bewustzijn en compassie kunnen leven.

COPYRIGHT SPACIOUS-MINDS

Disclaimer:

1) De producten en designs van Spacious-Minds zijn geïnspireerd op wetenschappelijk onderzoek dat aantoont wat jonge kinderen kunnen opmerken en waar ze graag naar kijken, en op onderzoek onder volwassenen dat aantoont welke stimuli het geestelijk welzijn bevorderen.  Neem voor meer informatie contact met ons op via info@spacious-minds.com

2) De verklaringen over de designs van Spacious-Minds dienen niet te worden opgevat als een garantie dat de designs het geestelijk welbevinden of de geestelijke vermogens van kinderen en/of volwassenen die worden blootgesteld aan de designs per definitie zullen verbeteren. 

3) De designs van Spacious-Mind designs worden geleverd 'zoals ze zijn', zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties ten aanzien van prestaties, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker draagt alle risico's die verbonden zijn aan aanpassingen van de designs. Voor sommige producten, verkocht via Van Lier Meubels, geldt een garantie in geval van breuk. 

4) Spacious-Minds is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste uitspraken in de media.

5) De designs van Spacious-Minds dienen niet te worden gebruikt ter vervanging van psychologische of psychiatrische diensten of in het kader van enige behandeling voor geestelijke gezondheidszorg. 

© Spacious-Minds